Dag André Nilsen

Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
E-post
dagan@nih.no

Ansvarsområde

Eksternt finansiert doktorgradsstudent ved Norges idrettshøgskole, med faglig tilknytning til Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Er tilsatt ved Høgskolen i Innlandet og har sitt daglige arbeidssted i Elverum.

Forskning

Barne- og ungdomsidrett, motivasjon, mindsets, trenerrollen, trener- utøver relasjonen, og trenerutdanning.

Kort biografi

Dag André Nilsen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap med prosjektet Mindsets in Youth Sport – the coach’s role for athletes’ resilience and belief in sport abilities. Professor Anne Marte Pensgaard er hovedveileder, mens førsteamanuensis Thorsteinn Sigurjonsson ved Høgskolen i Innlandet er biveileder. Prosjektet har en  planlagt varighet fra januar 2018 til desember 2021.

Nilsen har en mastergrad fra Norges idrettshøgskole med idrettspsykologi som faglig fordypning. Tittelen på masteroppgaven var Motivasjonstrender gjennom en sesong hos yngre elitelangrennsutøvere

Publikasjoner

Pressebilder