Dag André Nilsen

Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
E-post
d.a.nilsen@nih.no

Ansvarsområde

Eksternt finansiert doktorgradsstudent ved Norges idrettshøgskole, med faglig tilknytning til Seksjon for coaching og psykologi. Er tilsatt ved Høgskolen i Innlandet og har sitt daglige arbeidssted i Elverum.

Forskning

Barne- og ungdomsidrett, motivasjon, mindsets, trenerrollen, trener- utøver relasjonen, og trenerutdanning.

Kort biografi

Dag André Nilsen har en mastergrad fra Norges idrettshøgskole med idrettspsykologi som faglig fordypning. Tittelen på masteroppgaven var Motivasjonstrender gjennom en sesong hos yngre elitelangrennsutøvere. For tiden skriver han sin doktorgrad på prosjektet  Mindsets in Youth Sport – the coach’s role for athletes’ resilience and belief in sport abilities. Professor Anne Marte Pensgaard ved Seksjon for coaching og psykologi er hovedveileder, mens førsteamanuensis Thorsteinn Sigurjonsson ved Høgskolen i Innlandet er biveileder. Prosjektet har en  planlagt varighet fra januar 2018 til desember 2021.

Publikasjoner

Pressebilder