Lasse Harald Nettum

Stilling
Overingeniør
Avdeling
IKT-avdelingen
Telefon
+47 23 26 20 72 / +47 930 43 095
E-post
l.h.nettum@nih.no

Pressebilder