Bilde av Ivar Mytting

Ivar Mytting

Avdeling
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
Telefon
+47 23 26 24 13 / +47 930 43 090
E-post
ivar.mytting@nih.no

Forskning

Friluftsliv 

Undervisning

FLL 215 Skog og vann
FLL 235 Fjell
FLL 245 pedagogikk og didaktikk
FLL 365 Friluftslivslære 1
FLL 370 Friluftslivslære 2

Kort biografi

Sertifiseringer:Tindevegleder med internasjonal godkjenning (IFMGA)
Fjellkursleder Norsk fjellsortforum (NF)

Andre fagområder:
Vegleder- og lærerutdanning.

Pressebilder