Bilde av Hanne Herigstad Mong

Hanne Herigstad Mong

Stilling
Undervisningspersonell uten godkjent ped
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
E-post
hannehm@nih.no

Forskning

Kroppsøvingsdidaktikk, aksjonsforskning, undervisning om helse i kroppsøvingsfaget.

Undervisning

Ridderrennet, funksjonshemmings teori, helsepedagogikk.

Kort biografi

Er stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Har en mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitet i Stavanger og en mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH, knyttet til vurdering i kroppsøvingsfaget av elever med en funksjonshemming. Arbeidet flere år i skolen før jeg i 2015 begynte på NIH som universitetslektor, underviste da på studiet Fysisk aktivitet og funksjonshemming.
Doktorgradsarbeidet mitt omhandler læring og undervisning om helse i kroppsøvingsfaget. Prosjektet har en modellbasert tilnærming til undervisning der man tar utgangspunkt i ”Health-based physical educatiov, og utvikler denne i samarbeid med lærerne til å passe en norsk kroppsøvingskontekts. Prosjektet er et aksjonsforskningsprosjekt.

Pressebilder