Merete Møller

Stilling
Forsker
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 83
E-post
meretem@nih.no

Forskning

Risikofaktorer for og forebyggelse av skader i håndball med særlig fokus på skulder og kne.

Undervisning

Epidemiologi, biostatistikk, idrettsskader

Kort biografi

Merete Møller er fysioterapeut og ph.d. fra Aarhus Universitet i Danmark.

Hennes egen erfaring som håndballspiller på elitenivå er det som driver henne til å få en bedre forståelse av hvordan kortsiktige og langsiktige konsekvenser av skade kan reduseres ved hjelp av forebygging.

Hennes ph.d. -prosjekt viste at en plutselig økning i håndballbelastningen er den primære risikofaktor for skade. Det viste også hvordan andre faktorer påvirker hvor stor økning i håndballbelastning en spiller kan tåle før en skade oppstår.

Merete jobber i dag 60% som en del av Skadefri-teamet på Senter for Idrettsskadeforskning, samt 40% med forskning.

Relevante lenker

Pressebilder