Bilde av Mona Sannerud Moe

Mona Sannerud Moe

Stilling
Seniorrådgiver
Avdeling
Studieavdelingen
Telefon
+47 23 26 20 27
E-post
monasm@nih.no

Ansvarsområde

Administrerer deltidsstudiene kroppsøving, friluftsliv og veiledningspedagogikk, samt veiledning av nyutdannede lærere, Beitokurset og annen etterutdanning rettet mot skole. Administrerer også skolepraksis for all lærerudanning på NIH.

 

Kort biografi

Mona Sannerud Moe er seniorrådgiver ved Senter for etter- og videreutdanning. Hun er utdannet adjunkt med veiledningspedagogikk fra NIH. Hun har vært lærer i 30 år og praksislærer for NIH i 25 år. Hun hadde i 2007-2009 en 2-årig prosjektstilling ved NIH, "Mer fysisk aktivitet i Osloskolen", et samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo. Hun har, som praksislærerrepresentant, sittet i arbeidsutvalget som utarbeidet forslag til rammeplanen for faglærerutdanningene (2013). 

Pressebilder