Bilde av Mona Sannerud Moe

Mona Sannerud Moe

Stilling
Rådgiver
Avdeling
Studieavdelingen
Telefon
+47 23 26 20 27
E-post
monasm@nih.no

Ansvarsområde

Administrerer deltidsstudiene kroppsøving, friluftsliv og veiledningspedagogikk, samt veiledning av nyutdannede lærere, Beitokurset og andre dagskurs rettet mot skole.

 

Kort biografi

Mona Sannerud Moe er rådgiver ved Senter for etter- og videreutdanning. Hun er utdannet adjunkt med veiledningspedagogikk fra NIH. Hun har vært lærer i 30 år og praksislærer for NIH i 25 år. Hun hadde i 2007-2009 en 2-årig prosjektstilling ved NIH, "Mer fysisk aktivitet i Osloskolen", et samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo. Hun har, som praksislærerrepresentant, sittet i arbeidsutvalget som utarbeidet forslag til rammeplanen for faglærerutdanningene (2013). 

Pressebilder