Emilie Frederikke Mass Dalhaug

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 98 / +47 917 08 426
E-post
emiliefm@nih.no

Forskning

Kvinnehelse, fysisk aktivitet og trening i svangerskapet og etter fødsel, helse og trening blant gravide eliteidrettsutøvere.

Kort biografi

Emilie Mass Dalhaug er stipendiat ved Institutt for idrettsmedisinske fag på prosjektet The gender gap in sport medicine research - pregnancy, health, training and motherhood in elite athletes. Prosjektet har som mål å undersøke effekten av høyintensiv trening på ulike helsevariabler hos mor og foster, samt kartlegge idrettskvinnenes erfaringer med graviditet, fødsel, trening og praktiske utfordringer knyttet til det å få barn underveis i idrettskarrieren.

Hun har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent på prosjektet School in Motion, og som prosjektkoordinator på en nasjonal kartleggingsstudie av fysisk aktivitet og fysisk form blant barn og unge (ungKan3). Hun har også jobbet som forskningsrådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Emilie har en master i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole, 2017

Pressebilder