Marte Knutsson

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 13 / +47 414 08 527
E-post
martek@nih.no

Forskning

Selvovervåking, kropp, aldring, kjønn, helseteknologi, digitalisering, sosiologi, kvalitative metoder

Undervisning

Sosiologi, idrett og kjønn

Kort biografi

Marte Knutsson er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Doktorgradsprosjektet omhandler digital selvovervåking av fysisk aktivitet og helse gjennom bruk av aktivitetsmålere og helseapper blant aldrende kvinner, og hvordan slike praksiser bidrar til å forme deltakernes identiteter. Marte har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2016). Hun har jobbet med fysisk aktivitet og helse i treningssenterbransjen, samt som veileder innenfor arbeidsrettet rehabilitering

Pressebilder