Bilde av Marte Knutsson

Marte Knutsson

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 13 / +47 414 08 527
E-post
martek@nih.no

Forskning

Selvovervåking, kropp, aldring, kjønn, fysisk aktivitet, helse, helseteknologi, digitalisering, sosiologi, feministisk vitenskapsteori og kvalitative metoder

Undervisning

Sosiologi, idrett og kjønn

Kvalitativ metode

Kort biografi

Marte Knutsson er doktorgradsstipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Hennes doktorgradsprosjekt med tittelen: "Hvilken rolle spiller bruk av aktivitetsmålere for opplevelsen av egen kropp, fysisk aktivitet og helse blant eldre mennesker?"omhandler digital selvovervåking av fysisk aktivitet og helse gjennom bruk av aktivitetsmålere og helseapper blant aldrende personer, og hvordan slike praksiser bidrar til å forme deltakernes selvforståelse.

Marte har en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (2016). Hun har jobbet med fysisk aktivitet og helse som veileder innenfor arbeidsrettet rehabilitering

Pressebilder