Mark Joseph O'Sullivan

Stilling
Universitetslektor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 27 / +46733547023
E-post
markjo@nih.no

Pressebilder