Magnus Lunde Midtvedt

Stilling
Høgskolelærer/øvings
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 67
E-post
magnuslm@nih.no

Pressebilder