Bilde av Sigmund Loland

Sigmund Loland

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 23 39 / +47 920 30 287
E-post
sigmundl@nih.no

Forskning

Idrett og etikk, prestasjonsfremmende teknologi og doping i idrett og samfunn, idrettens verdi for individ og samfunn, den olympiske bevegelsen, idrettens idehistorie

Undervisning

Idrettsfilosofi, idrett og etikk, vitenskapsteori og forskningsetikk på bachelor-, master- og ph.d.-nivå

Kort biografi

Sigmund Loland er professor i idrettsfilosofi og idrett og etikk ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH. Han disputerte i januar 1990 på en avhandling om begrepet fair play. Loland har omfattende vitenskapelig publikasjon innenfor idrettens etikk og filosofi. Han har gjennomført flere forskningsopphold ved utenlandske institusjoner, blant annet ved Stanford University i 1993 og ved University of Southern California fra 2014 til 2016.

Loland har hatt en rekke lederverv og er blant annet tidligere rektor ved NIH (2005-2013), tidligere president i International Association for the Philosophy of Sport (IAPS) (2002-3) og i European College of Sport Science (ECSS) (2011-13). Loland er medlem av WADA's etiske komite (2004-), sitter i IOCs komite for samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning (2013-), og er rådgivende professor ved The International Olympic Academy i Olympia, Hellas (2001-). Loland har mottatt flere priser for sin forskning og undervisning, blant annet IAPS' Distinguished Scholar Award (2009) og NIHs 'Studentrosen' (2013). Han er International Fellow i American Academy of Kinesiology and Physical Education (2004-), og i 2017 holder han en såkalt Olympic Chair (gjesteprofessorat) ved universitetet i Ghent, Belgia. I 2022 ble han tildelt en æresdoktorgrad (Doctor philosophiae honoris causa) ved Universitetet i Bern, Sveits.

Relevante lenker

CV

Pressebilder