Kristina Bennich Grønkjær

Stilling
Vitenskapelig assistent
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
E-post
kristinabg@nih.no

Pressebilder