Bilde av Liv-Jorunn Kolnes

Liv-Jorunn Kolnes

Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 24 54 / +47 932 26 091
E-post
l.j.kolnes@nih.no

Forskning

Idretts, trenings- og helsepsykologi. 
Emosjoner og «embodiment of emotions» i et fenomenologisk perspektiv.
Bruk av kvalitative forskningsmetoder i idretts- og helsepsykologi.

Kort biografi

Post Doc stipend fra Extrastiftelsen 2013 - 2016 på en kvalitativ studie om hvordan forstå tvangspreget fysisk aktivitet hos pasienter med restriktiv anoreksi, 2013-2016.
Spesialist i Norsk psykomotorisk fysioterapi. Ansatt som spesialfysioterapeut ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo Universitetssykehus, 2003-2013.
Dr. scient, idrettsvitenskap, Norges idrettshøgskole, 1994.

Publikasjoner

Pressebilder