Bilde av Elin Kolle

Elin Kolle

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Rektorat
Telefon
+47 23 26 24 23 / +47 467 98 117
E-post
elink@nih.no

Ansvarsområde

Prorektor, emneansvarlig Vitenskapelig metode og statistikk.

Forskning

Fysisk aktivitet og helse, måling av fysisk aktivitet, epidemiologi, barn og unge.

Kort biografi

Førsteamanuensis Elin Kolle er valgt som prorektor under Lars Tore Ronglan for perioden 2017–2021. Elin Kolle disputerte ved NIH i 2009. Hun hadde deretter en tre års postdoc stilling på Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH og har vært ansatt som førsteamanuensis på samme sted siden 2013. Kolle har i de senere år vært involvert i en gruppe som arbeider med å kartlegge fysisk aktivitetsnivå i den norske befolkningen, og har publisert flere artikler knyttet til dette temaet.

Publikasjoner

Pressebilder