Karine Justad

Stilling
SENIORINGENIØR
Avdeling
IT-avdelingen
Telefon
+47 23 26 20 89 / +47 975 36 704
E-post
karinej@nih.no

Pressebilder