Julius Zackarias Strömberg

Stilling
Vitenskapelig assist
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
E-post
juliuss@nih.no

Pressebilder