Jørgen Bjørn

Stilling
Ingeniør
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
E-post
jorgenbj@nih.no

Pressebilder