Jesper Møller

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 37
E-post
jesperm@nih.no

Forskning

Integrering, Idrettsbistand og idrett og samfunnsansvar.

Kort biografi

Jesper Møller er stipendiat ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) som tilhører Institutt for samfunnsvitenskap, NIH. Han ble uteksaminert med en bachelorgrad innen idrettspsykologi og coaching i 2015 og en mastergrad innen idrettsvitenskap i 2019. Begge gradene ble gjennomført ved Norges Idrettshøgskole.

Møller har arbeidet innenfor norsk idrett både på klubb og særforbundsnivå. I 2021 påbegynte Møller dokotorgradsprosjektet "Integrering gjennom idrett". Prosjektets hovedmål er å se på enslige mindreårige asylsøkers møte med norsk idrett, og hva slags rolle idretten spiller/kan spille i integreringsprosessen.  

Pressebilder