Emilie Bratt Jakhelln

Stilling
Rådgiver
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 84
E-post
e.b.jakhelln@nih.no

Pressebilder