Ingvild Grønvold Kåshagen

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 98
E-post
ingvildgk@nih.no

Pressebilder