Bilde av Imre van Kraalingen

Imre van Kraalingen

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 22 55
E-post
imrevk@nih.no

Forskning

Friluftslivsstudier, digitalisering, mobilteknologi, ungdomskultur, naturfilosofi, og miljøetikk

Undervisning

Friluftsliv, kultur og samfunn; bacheloroppgave; naturfilosofi og langsomt friluftsliv; ungdomskultur; miljøetikk; veiledning. 

Kort biografi

Imre er doktorgradsstipendiat ved institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Per dags dato jobber hun med prosjektet "the role and impact of mobile technology in higher outdoor education", hvor hun ønsker å utforske hvordan mobilteknologi blir brukt i friluftslivsstudier, og hvordan dette påvirker læreres og elevers opplevelser av utendørslæring og undervisning i Norge.

Imre har en bakgrunn i Kulturell Antropologi og Sosiologisk Utvikling (Universitetet i Utrecht), og har en mastergrad i Miljø og Utvikling (Universitetet i Oslo). Imre har tidligere vært involvert i CICERO og i Arne Næss-programmet.

Imre leder prosjektet Outdoor Studies Forum.

 

Publikasjoner

van Kraalingen, I. (2021). A systematized review of the use of mobile technology in outdoor learning. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 1-19.

van Kraalingen, I. (2019). Cultivating Embodied Connections in Biodynamic Agriculture (Master's thesis).

Standal, K., Westskog, H., van Kraalingen, I., Paolucci, L., EI, M. R., & Chubyk, A. (2018). D 4.3 Synthesis Report on the case study “From Consumer to Prosumer”. Retrived from http://www. enable-eu. com/wp-content/uploads/2018/10/ENABLE. EU-D4, 3.

Relevante lenker

Pressebilder