Bilde av Jannicke Høyem

Jannicke Høyem

Stilling
Førstelektor
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 24 85 / 915 62 193
E-post
jannickeh@nih.no

Ansvarsområde

Jannicke er førstelektor i friluftsliv. Hun har ansvar for undervisning på bachelorstudiet og videreutdanning i friluftsliv.

 

Forskning

Friluftsliv, sted, kunnskap, didaktikk, ferdsel og opphold i vinterfjellet, helse, livskvalitet, friluftsliv og miljø, relasjoner menneske-natur

Undervisning

Friluftsliv, pedagogikk og didaktikk, vinter, helse, friluftsliv og miljø

Kort biografi

Jannicke er førstelektor i friluftsliv ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. I 2011 ble hun førstelektor etter å ha fulgt program for første­lektor­kvalifisering ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tittelen på hennes førstelektoravhandling er “Friluftslivsfag, undervisning og læring - med voksne fleksible studenter i natur”.

Jannicke er Cand. Scient fra Norges idrettshøgskole med hovedfag innen temaet friluftsliv og miljø. Hun har en cand.mag.grad i biologi og naturforvaltning fra Landbrukshøgskolen på Ås, og har også utdanning innen snø- og skiaktiviteter og psykologi. Jannicke har arbeidet for Den Norske Turistforening, Norges Røde Kors og Norges Vassdrags- og energidirektorat, og har bred bakgrunn fra verv i frivillige organisasjoner innen friluftslivsfeltet.

Jannickes forsknings- og utviklingsarbeid har fokus på fagdidaktikk for voksne, praktisk kunnskap og relasjoner mellom mennesker og natur, blant annet gjennom stedstilknytning og livskvalitet. Hun har bred erfaring fra arbeid med ferdsel og opphold i vinterfjellet og hvordan dette kan formidles og forstås.

Publikasjoner

Pressebilder