Jannicke Høyem

Stilling
Førstelektor
Avdeling
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
Telefon
+47 23 26 24 85 / 915 62 193
E-post
jannicke.hoyem@nih.no

Ansvarsområde

Emneansvar deltidsstudiene i friluftsliv (FLD I & FLD II)
 

Forskning

Friluftslivsfag

Undervisning

FLD 212 Friluftslivlære 1
FLD 213 Fagdidaktikk
FLD 226 Ped og fagdidaktikk
FLD 225 Friluftslivslære 2

Kort biografi

Cand.mag biologi og naturforvaltning, Norges Landbrukshøgskole

Cand. scient idrettsvitenskap, fordypning friluftslivsfag, Norges idrettshøgskole

Førstelektor, Norges idrettshøgskole

Pressebilder