Bilde av Mats Melvold Hordvik

Mats Melvold Hordvik

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 23 04
E-post
matsh@nih.no

Ansvarsområde

Mats er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (50%) og ved NIHs læringssenter (50%).

Forskning

Mats er interessert i praksisnær forskning, og er spesielt opptatt av å knytte sammen undervising-forskning-utvikling.

Hovedinteresser: Læring og undervisning i høyere utdanning, lærerutdanning, praktikerforskning (f.eks selvstudie-metodologien), kontinuerlig profesjonell læring, og modellbasert undervisningspraksis.

Undervisning

Profesjonsfag, praktisk-pedagogiske fag, modellbasert praksis, universitetetspedagogikk, undervisningsplanlegging.

Kort biografi

Mats har mastergrad i idrettsvitenskap fra NIH med læring og coaching som spesialfelt. Tittel på masteroppgaven er ‘Læring gjennom videofeedback: et aksjonsforskningsprosjekt om hvordan anvende video for å bidra til eget lags utvikling’. I doktorgraden sin, forsket Mats på læring og undervisning i lærerutdanningen på NIH hvor han tok sikte på å styrke forskningen som belyser læringsprosesser i lærerutdanneres undervisning og profesjonelle utvikling.

Etter endt mastergrad har Mats også jobbet som kroppsøvings- og idrettsfagslærer i videregående skole. Han har i tillegg over 12 års erfaring som trener for gutte- og jentelag i håndball.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder