Bilde av Chris Horbel

Chris Horbel

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 40
E-post
chrish@nih.no

Forskning

Markedsføring i idrett og sponsing, verdiskaping i idrettssammenheng (Value Co-Creation), bæredyktig turisme, digitalisering og sosiale medier, supporteridentifisering og deres oppførsel og relasjonsmarkedsføring

Undervisning

Sport marketing, event management og veiledning av Bachelor- og masterstudenter

Kort biografi

Chris Horbel er Førsteamanuensis i sportsmanagement ved Institutt for Idrett og Samfunnsvitenskap siden september 2019. Hun underviser i Event Management og Sport Marketing på både bachelor og master nivå.

Dr. Horbel har tidligere vært ansatt som adjunkt ved Universitet Bayreuth, Tyskland og som førsteamanuensis ved Syddansk Universitet. Hun har også vært gjesteforsker på Indiana University, Bloomington, USA og University of Hawaii at Manoa, USA. Hun har en doktorgrad i business management samt en postdoktorgrad (habilitation) fra Universitet Bayreuth i Tyskland.

Hennes forskning fokuserer på markedsføring, spesielt i forbindelse med idrettsarrangement, idrettssponsing, supporter atferd og digitalisering og sosiale medier i idrett. Hun er spesielt interessert i den videre konseptuelle utviklingen av verdiskaping og ressursintegrering i idrettssammenheng. Videre er hun en av grunnleggerne og leder av et internasjonalt forskningsnettverk med fokus på bærekraftig turisme i Arktis.

Dr. Chris Horbel er medlem av Editorial Board i European Sport Management Quarterly, hvor hun også fungerer som redaktør for sosiale medier. Hun fungerer videre som koordinator og hovedansvarlig for PhD-seminaret i European Association for Sport Management. Hun har vært Guest Editor for European Sport Management Quarterly og fungerer jevnlig som ad-hoc-reviewer for ledende internasjonale tidsskrifter innen idrettsmarkedsføring, idrettsledelse og serviceforskning.

Publikasjoner

Pressebilder