Bilde av Erik Reigstad Hofseth

Erik Reigstad Hofseth

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 22 99
E-post
erik.hofseth@nih.no

Forskning

Idrettspsykologi
Prestasjonspsykologi
Fotballmentalitet

Kort biografi

Erik har mastergrad i idrettspsykologi fra NIH og videreutdanning i kognitiv psykologi og anvendt idrettspsykologi. I doktorgraden forsker Hofseth på sammenhengen mellom ulike emosjonelle og atferdsmessige reaksjoner på prestasjonspress og prestasjonsfeil for ferdighets- og prestasjonsnivået til elite fotballspillere. Veiledere er førsteamanuensis Tynke Toering (biveileder) og Professor Geir Jordet (hovedveileder). 

Publikasjoner

Pressebilder