Bilde av Karen-Margrethe Wennevold Heggelund

Karen-Margrethe Wennevold Heggelund

Stilling
Seniorkonsulent
Avdeling
Personal- og økonomiavdelingen
Telefon
+47 23 26 20 54 / +47 924 11 648
E-post
k.m.heggelund@nih.no

Ansvarsområde

Områdeansvar: SIM, IKT og STA

SAP og Portalen (ESS):

 • Ansvar for at nye ansatte legges inn i SAP og ESS tilhørende sine enheter.
 • Sende inn og følge opp innleggelse av bilag til hovedlønn.
 • Sende inn og følge opp bonuslønn (timelønnede og honorar) med vedlegg
 • Sende inn og følge opp reiseregninger i portalen (kontroll av bilag m.m).
 • Sende inn og følge opp reiseregninger (eksterne) levert på papir
 • Ansvar for opplæring i ESS/SAP til nyansatte på egne enheter

 Rekruttering

 • Følge opp rekrutteringsprosesser på sine enheter fra A-Å.
 • Lage saksfremlegg som skal legges frem for Tilsettingsutvalget for ansettelser på sine enheter.
 • Følge opp ansatte på sine enheter i forhold til pensjonering.
 • Behandle permisjonssøknader for ansatte tilhørende sine enheter.

HMS

 • Rådgivning og veiledning av skolens ansatte og saksbehandling av diverse enkeltsaker.
 • Bistå leder til sine enheter i forhold til HMS relaterte problemstillinger
 • Bistå sykefraværsoppfølging til den enkelte leder.
 • Følge opp henvendelser knyttet til HMS og IA arbeidet (herunder f. eks bistå i det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet som sykefraværsoppfølging, tilrettelegging, ergonomi, konfliktbistand/ behov for psykologbistand og prosessleder i arbeidsmiljøundersøkelser)
 • Følge opp AKAN saker på egne enheter.
 • Følge opp helsekontroller på egne enheter
 • Følge opp behov for vaksinasjon på egne enheter
 • Være prosessleder for sine enheter når det gjelder gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser.

Pressebilder