Susanna Hedenborg

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+46709655495
E-post
susanna.hedenborg@nih.no

Ansvarsområde

Forskning

Idrettsvitenskap, hestesport, arbeidsmarked, barndomshistorie

Kort biografi

Susanna Hedenborg er tilsatt i 20 % bistilling som professor II ved forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. Hedenborg er fast tilsatt som professor ved Universitetet i Malmø, Sverige. Hun er professor i idrettsvitenskap og dosent i økonomisk historie.

På forskningssenter for barne- og ungdomsidrett er hun involvert i følgende prosjekter:

Pressebilder