Bilde av Mathias Haugaasen

Mathias Haugaasen

Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 37
E-post
mathias.haugaasen@nih.no

Ansvarsområde

Ansvarlig for ulike fordypningsemner innen bachelor for trening, coaching og idrettspsykologi. 

Forskning

Spiller og –ekspertiseutvikling i fotball. Vekst, modning og ferdighetsutvikling. Trener og foreldrerollen. Lærings-/utviklings- og prestasjonspsykologi. Talentidentifisering og –seleksjon.

Undervisning

Bachelor og Master: Coaching i fotball. Tilrettelegging for utvikling av barn og unge. Vekst, modning og ferdighetsutvikling. Identifiserings- og seleksjonsprosesser. Trener- og foreldrerollen inn mot barn og unge.

Kort biografi

Mathias Haugaasen jobber som førsteamanuensis i coaching og fotball ved seksjonen for coaching og psykologi. Han har en Cand.Mag (2003), Master (2006) og doktorgrad (2015) fra NIH, i tillegg til å være UEFA A-lisensiert fotballtrener. Doktorgraden fokuserte på spiller- og ekspertiseutvikling i fotball og ble gjennomført i samarbeid med Norsk Toppfotballsenter, mens både Cand.Mag- og Master-grad har dels hatt en forankring inn i Sport Management.

Haugaasen har sin undervisningserfaring fra videregående skole og NIH, sistnevnte med hovedtyngde innen trener- og faglærerutdanning, samt som foreleser på ulike trenerkurs i Norge og utlandet.

I tillegg til hovedrollen som trener har han også innehatt ulike roller innen fotball, eksempelvis sportssjef, analytiker og speider.

Publikasjoner

Pressebilder