Bilde av Anne-Beth Hasselstrøm

Anne-Beth Hasselstrøm

Stilling
Rådgiver
Avdeling
HR
Telefon
+47 23 26 20 07 / +47 924 18 109
E-post
annebethbh@nih.no

Ansvarsområde

Områdeansvar  

For ansatte som tilhører IIM, IIS, IT, EIE, HR,ØKONOMI, rektor og administrerende direktør

SAP og Selvbetjeningsportalen (DFØ-ID)

  • Ansvar for at nye ansatte legges inn i SAP og DFØ-ID tilhørende sine enheter.
  • Sende inn og følge opp innleggelse av bilag til hovedlønn.
  • Sende inn og følge opp bonuslønn (timelønnede og honorar) med vedlegg
  • Sende inn og følge opp reiseregninger i portalen (kontroll av bilag m.m).
  • Sende inn og følge opp reiseregninger (eksterne) levert på papir
  • Ansvar for opplæring i DFØ-ID/SAP til nyansatte på egne enheter

Forskning

 

 

Pressebilder