Bilde av Heidi Haraldsen

Heidi Haraldsen

Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 24 34
E-post
heidi.haraldsen@nih.no

Ansvarsområde

Haraldsen er tilknyttet seksjon for coaching og psykologi og forskningssenteret for barne- og ungdomsidrett. Har undervisningsplikt tilknyttet stilling på Kunsthøgskolen i Oslo. Underviser på praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) i dans og teater og i høyskolepedagogikk (pedagogikk, vurdering og veiledning i kunstopplæring). Underviser og veileder i ulike pedagogiske tema innenfor pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi, didaktikk og pedagogisk sosiologi. Fordypningsområder er estetiske læreprosesser, estetisk kompetanse, læreplanfeltet og identitet. Gjennom doktorgraden på NIH foregår fordypning innenfor motivasjonspsykologi og talentutvikling.

Forskning

Lærerutdanning, pedagogikk, talentutvikling, motivasjon og motivasjonelt læringsklima.

Kort biografi

  • Utdannet dansekunstner og dansepedagog

  • Hovedfag i pedagogikk med «Det estetiske mennesket- betingelser for en mer estetisk pedagogikk»

  • Har drevet ballettskole og dansekompani for ungdom i over 15 år.
  • Utviklet læreplaner i dans for videregående skole (L 06) og ny rammeplan i dans for norsk kulturskoleråd.
  • Fagredaktør og delforfatter læremidler i dans gjennom Scenetreff, Tell forlag.
  • Studieprogramansvarlig for Praktisk- pedagogisk utdanning i dans og teater ved Kunsthøgskolen i Oslo.

  • Skriver doktorgrad med tittelen: Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett.

Publikasjoner

Pressebilder