Bjørge Herman Hansen

Stilling
Forsker
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 63
E-post
b.h.hansen@nih.no

Forskning

Fysisk aktivitet i den norske befolkningen. Metodiske aspekter rundt måling av fysisk aktivitet.

Undervisning

Statistikk
Epidemiologi
Vitenskapelig metode
Målemetoder for fysisk aktivitet

Kort biografi

Bjørge Herman Hansen er ansatt som postdoktor ved seksjonen og jobber blant annet med de nasjonale kartleggingsundersøkelsene og det internasjonale samarbeidsprosjektet International Children's Accelerometry Database (ICAD). Han har veiledet en rekke bachelor- og masterstudenter og underviser hovedsakelig i statistikk og metode.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder