Thomas Halvorsen

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 924 64 843
E-post
thomashalv@nih.no

Pressebilder