Halgeir Halvari

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 20 75
E-post
hallgeirh@nih.no

Forskning

Idrettspsykologi, motivasjonspsykologi.

Kort biografi

Hallgeir Halvari er tilsatt i 20 % bistilling som Professor II ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Han er fast tilsatt som Professor ved Høgskolen i Buskerud.

Publikasjoner

Pressebilder