Halgeir Halvari

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 20 75
E-post
hallgeir.halvari@nih.no

Forskning

Idrettspsykologi, motivasjonspsykologi.

Kort biografi

Hallgeir Halvari er tilsatt i 20 % bistilling som Professor II. Han er fast tilsatt som Professor ved Høgskolen i Buskerud.

Publikasjoner

Pressebilder