Bilde av Lene Annette Hagen Haakstad

Lene Annette Hagen Haakstad

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 90
E-post
lahaakstad@nih.no

Ansvarsområde

Programansvarlig NIH Aktiv
Emneansvarlig Personlig trener (THP302) og Bacheloroppgaven (THP310)

Forskning

  1. Kvinnehelse: Kvinnespesifikke og kroppslige helseproblemer under graviditet og etter fødsel, trening/fysisk aktivitet i svangerskapet, samt helseaspekter og trening blant gravide eliteidrettsutøvere.
  2. Fysisk aktivitet, fysisk form og livsstil blant voksne og seniorer: Holdninger, motiver og barrierer for fysisk aktivitet, selvopplevd helse og livskvalitet, testing av fysisk form, kroppssammensetning og direkte måling av fysisk aktivitet, kroppsvekt og kroppsbilde.
  3. Treningssenterbransjen og folkehelse: Aktivitet og treningstrender, frafallsproblematikk og medvirkende faktorer assosiert med opprettholdelse av trening på et treningssenter, trening og hvilemetabolisme/ energiforbruk, og bruk og effekt av de ulike treningsformene bransjen tilbyr sine kunder (gruppetrening og personlig trener).

Undervisning

Bacheloroppgaven, Personlig trener, NIH Aktiv (PT og instruktørutdaningen), Forebyggende fysisk aktivitet, Aktivitetsmedisin 1 og 2, Master fysisk aktivitet og helse

Kort biografi

Lene Haakstad er professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole, samt programansvarlig for instruktør- og personlig trening utdanningen ved Senter for etter- og videreutdanning. Professor Haakstad sitt primære forskningsfelt er kvinners helse, med særlig fokus på fysisk aktivitet/trening under graviditet og effekten av trening på helseutfall hos mor og barn. Hun ferdigstilte sin doktorgradsavhandling i 2010 ("Fysisk aktivitet og vektøkning hos gravide"), og har 72 publikasjoner i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter. Professor Haakstad sitt arbeid har mottatt nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og hun har holdt en rekke konferansepresentasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Publikasjoner

Pressebilder