Henrik Gustafsson

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
E-post
henrik.gustafsson@nih.no

Ansvarsområde

Henrik er ansatt i 20% stilling som førsteamanuensis II ved seksjon for coaching og psykologi ved NIH.

Forskning

Anvendt idrettspsykologi, kognitiv terapi, utbrenthet og prestasjonspsykologi i eliteidrett.

Kort biografi

Henrik sin forskning er først og fremst fokusert på anvendt idrettspsykologi med spesial kompetanse innen utbrenthet og prestasjonspsykologi i eliteidrett. Dette inkluderer bruk av kognitiv terapi i eliteidrett.Henrik Gustafsson er vokst opp i Årjäng i Sverige og har en bakgrunn som langrenns trener. Henrik er ansatt som lektor i idrettspsykologi ved universitetet i Karlstad, han jobber også som idrettspsykologisk rådgiver hos Sveriges Olympiske Komité. Henrik deltok blant annet som akkreditert idrettspsykologisk rådgivere i Sochi.

Pressebilder