Henrik Gustafsson

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
E-post
henrikgu@nih.no

Forskning

Anvendt idrettspsykologi, kognitiv terapi, utbrenthet og prestasjonspsykologi i eliteidrett.

Kort biografi

Henrik Gustavsson er ansatt i 20% stilling som professor II ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Gustavsson sin forskning er først og fremst fokusert på anvendt idrettspsykologi med spesial kompetanse innen utbrenthet og prestasjonspsykologi i eliteidrett. Dette inkluderer bruk av kognitiv terapi i eliteidrett. Henrik er vokst opp i Årjäng i Sverige og har en bakgrunn som langrenns trener. Han er ansatt som lektor i idrettspsykologi ved universitetet i Karlstad og jobber også som idrettspsykologisk rådgiver hos Sveriges Olympiske Komité. Henrik deltok blant annet som akkreditert idrettspsykologisk rådgiver i Sochi i 2014.

Publikasjoner

Pressebilder