Bilde av Kirsti Pedersen Gurholt

Kirsti Pedersen Gurholt

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
Telefon
+47 23 26 24 97 / +47 900 44 205
E-post
k.p.gurholt@nih.no

Ansvarsområde

Ansvarlig for NIHs deltakelse i den internasjonale Erasmus Mundus felles mastergraden
Transcultural European Outdoor

 

Forskning

Kulturanalytiske, kjønnsteoretiske og pedagogiske analyser av friluftsliv, kroppsøving og dans, med vekt på etnografiske, narrative og komparative metoder.

Undervisning

Kulturanalyse, pedagogikk, kjønnsteori, friluftsliv, kroppsøving, lærerutdanning

Kort biografi

Kirsti Pedersen Gurholt, Dr. Scient., er professor ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole (NIH). Hun har arbeidet ved Høgskolen i Finnmark og som doktorgradsstipendiat finansiert av Norges forskningsråd. Hennes forskningsinteresser spenner over historiske, kjønnsteoretiske, kulturanalytiske og pedagogiske analyser av friluftsliv, kroppsøving og dans, med vekt på etnografiske, narrative og komparative metoder. Hun har publisert en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt og vært medredaktør for bøkene Nature and Identity. The Culture of Nature (2003) and Aktive Liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse(2010). Hun har forskningsopphold ved University of Alberta, Canada, University of Berkley, USA og flere kortere årlige opphold ved Phillips-Universität Marburg, Tyskland og University of Cumbria, UK, hvor hun er invitert som Visiting professor 2015—2020. Pedersen Gurholt er allmennlærer, faglærer i kroppsøving og idrett, med erfaring fra ungdomsskolen og tidligere leder, nå Advisory member of the Board, for nettverket European Institute for Adventure Education and Outdoor Learning. Hun har hatt styre-, leder- og trenerverv i idretts- og friluftslivsorganisasjoner og er en ivrig fjellvandrer, skiløper, syklist, danser og gymnast.

 

Publikasjoner

CV

Pressebilder