Bilde av Kirsti Pedersen Gurholt

Kirsti Pedersen Gurholt

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 24 97 / +47 900 44 205
E-post
kirstipg@nih.no

Ansvarsområde

NIHs deltakelse i en felles Nordisk master i friluftsliv studier (start høsten 2020), støttet av Nordisk Ministerråd.

Forskning

Friluftsliv, kroppsøving, lærerutdanning, kulturanalytiske, kjønnsteoretiske og pedagogiske studier, etnografiske, narrative og komparative metoder.

Undervisning

Friluftsliv – kultur og samfunn, kroppsøving og læringskontekster, kulturanalyse, pedagogisk teori, etnografiske og narrative metoder, bachelor- og masterstudier.

 

 

 

Kort biografi

Kirsti Pedersen Gurholt, Dr. Scient., er professor ved Institutt for lærerutdanning og friluftlivsstudier, Norges idrettshøgskole (NIH). Hun har arbeidet ved Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Telemark og som doktorgradsstipendiat finansiert av Norges forskningsråd.
Pedersen Gurholt er ansvarlig for NIHs deltakelse i utviklingen av en felles Nordisk mastergrad i friluftsliv studier (start 2020). Hun var ansvarlig for NIHs deltakelse i Erasmus+ felles mastergrad Transcultural European Outdoor Studies (TEOS 2011-2017); et samarbeid med et tysk og britisk universitet. Hennes forskningsinteresser spenner over historiske, samtidsorienterte og fenomenologiske studier av friluftsliv med vekt på kulturpedagogiske perspektiver. Metodisk arbeider Pedersen Gurholt kvalitativt og fortolkende og gjerne med etnografiske, narrative og komparative metoder. I det siste har hun vært opptatt av å studere formidling av natur og friluftsliv til barn og unge gjennom nye medier (bl.a. NRK1) og er i gang med et samarbeid med NOVA og Ung i Oslo 2018- undersøkelsen om å analysere barn og unges deltakelse i friluftsliv i Oslo i dag. Pedersen Gurholt har publisert en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt i tidsskrift med refereeordning og i forskningsantologier på anerkjente vitenskapelige forlag. Hun er medredaktør for bøkene Nature and Identity: The Culture of Nature (2003) og Aktive Liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse (2010). Hun har hatt forskningsopphold ved University of Alberta, Canada (1992-1993), University of Berkley, USA (2009) og flere kortere opphold ved Phillips-Universität Marburg, Tyskland og University of Cumbria, UK, hvor hun er Visiting Professor 2015—2020.
Pedersen Gurholt er utdannet allmennlærer, faglærer i kroppsøving og idrettsfag, og har arbeidet som lærer i ungdomsskolen. Hun er en aktiv foredragsholder og tidligere leder (2008-2012) for nettverket European Institute for Adventure Education and Outdoor Learning. Hun har hatt styre-, leder- og trenerverv i idretts- og friluftslivsorganisasjoner (bl.a. i Skiforeningen og Oslo og Omland Friluftsråd) og er en ivrig fjellvandrer, skiløper, syklist, danser og gymnast.

https://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nih-bloggen/gurholt-kirsti-pedersen/

 

Publikasjoner

Relevante lenker

CV

Pressebilder