Bilde av Kirsti Pedersen Gurholt

Kirsti Pedersen Gurholt

Stilling
Professor
Avdeling
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
Telefon
+47 23 26 24 97 / +47 900 44 205
E-post
k.p.gurholt@nih.no

Ansvarsområde

Ansvarlig for NIHs deltakelse i den internasjonale Erasmus Mundus felles mastergraden Transcultural European Outdoor Studies (TEOS 2011-2017) og for NIHs deltakelse i den Nordiske felles mastergraden Nordisk Master i Friluftsliv Studier (NoFri), som er planlagt å starte opp høsten 2019.
Leder for Forskningsgruppe Friluftsliv, Natur og Dannelse.

 

Forskning

Kulturanalytiske, kjønnsteoretiske og pedagogiske analyser av friluftsliv som sosiokulturelt fenomen og pedagogiske praksiser, kroppsøving og dans, med vekt på etnografiske, narrative og komparative metoder

Undervisning

Kulturanalyse, pedagogikk, kjønnsteori, friluftsliv, kroppsøving,   lærerutdanning, etnografiske og narrative metoder, masterstudier

 

 

Kort biografi

Kirsti Pedersen Gurholt, Dr. Scient., er professor ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole (NIH). Hun har arbeidet ved Høgskolen i Finnmark og som doktorgradsstipendiat finansiert av Norges forskningsråd. Pedersen Gurholt er ansvarlig for NIHs deltakelse i den internasjonale Erasmus Mundus felles mastergraden Transcultural European Outdoor Studies (TEOS 2011-2017) og for det felles nordiske og internasjonale studiet Nordisk Master i Friluftsliv Studier (NoFri), som er planlagt å starte opp høsten 2019.
Hennes forskningsinteresser spenner over historiske, samtidsorienterte og fenomenologiske analyser med vekt på kjønnsteori og kulturpedagogiske tilnærmingsmåter i studier av friluftsliv som sosiokulturelt fenomen, pedagogiske praksiser og hva naturopplevelser/-erfaringer betyr. Metodisk arbeider Pedersen Gurholt kvalitativt og fortolkende med vekt på etnografiske, narrative og komparative metoder. Hun har publisert en rekke artikler nasjonalt og internasjonalt og vært medredaktør for bøkene Nature and Identity. The Culture of Nature (2003) and Aktive Liv: Idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse(2010).
Hun har forskningsopphold ved University of Alberta, Canada, University of Berkley, USA og flere kortere årlige opphold ved Phillips-Universität Marburg, Tyskland og University of Cumbria, UK, hvor hun er Visiting Professor 2015—2020.
Pedersen Gurholt er allmennlærer, faglærer i kroppsøving og idrett, med erfaring fra ungdomsskolen og er en aktiv foredragsholder. Hun er tidligere leder (2008-2012), nå rådgivende medlem i styret for nettverket European Institute for Adventure Education and Outdoor Learning.
Hun har hatt styre-, leder- og trenerverv i idretts- og friluftslivsorganisasjoner og er en ivrig fjellvandrer, skiløper, syklist, danser og gymnast.

 

Publikasjoner

CV

Pressebilder