Bilde av Matti Erik Goksøyr

Matti Erik Goksøyr

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 06 / +47 977 59 271
E-post
mattieg@nih.no

Forskning

Idrettshistorie, idrett og samfunn og idrettens sosiokulturelle betydning

Undervisning

Idrettshistorie

Kort biografi

Matti Goksøyr er professor emeritus i historie ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Goksøyr gikk ut med en Cand.polit med historie hovedfag fra Universitetet i Bergen i 1981. Han ble ansatt ved Norges idrettshøgskole i 1984 og tok sin doktorgrad i idrettshistorie i 1991. Goksøyr var leder for tidligere seksjon for kultur og samfunn ved NIH fra 2006-2010.
 
Han har publisert flere bøker og artikler på norsk og engelsk. Ledet forskningsprosjekter, skrevet lærebøker, engasjert av Kulturdepartementet i forbindelse med den første «idrettsmeldingen» (Stort.meld. 41 1991/92),
 
Siste bok (m/F. Olstad): «Skjebnekamp. Norsk idrett under okkupasjonen 1940 – 1945» (Aschehoug, Oslo 2017).

Publikasjoner

Pressebilder