Bilde av Sandra Lødeng Gluppe

Sandra Lødeng Gluppe

Stilling
Stipendiat
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 92 / +47 975 23 133
E-post
s.l.gluppe@nih.no

Forskning

Kvinnehelse, rectus diastase hos kvinner etter fødsel

Kort biografi

Sandra er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo/Oslo Met (2008-2011) og fullførte sin mastergrad i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøgskole i 2017.

Hun er nå ansatt i en eksternt finansiert stipendiatstilling via Norske Kvinners Sanitetsforening på Seksjon for idrettsmedisinske fag. Hennes forskningsprosjekt har tittelen "Postpartum exercise and diastasis recti abdominis – mammamage et problem etter fødsel?".

Publikasjoner

Pressebilder