Bilde av Siv Gjesdal

Siv Gjesdal

Avdeling
Seksjon for coaching og psykologi
Telefon
+47 23 26 22 51
E-post
siv.gjesdal@nih.no

Ansvarsområde

Undervisning i fotball på førsteåret (1BA) og på faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag (FKI).

Forskning

Idrettspsykologi, coaching, fotball, motivasjon, barne- og ungdomsidrett.

Kort biografi

Siv er stipendiat ved forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. Hun har erfaring fra barne og ungdomsidretten, som trener og trenerkoordinator. Bachelorgrad fra University of Bath i Sport & Exercise Science. Master i psykologi og coaching ved Norges idrettshøgskole. Skriver avhandling basert på temaet motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett.

Pressebilder