Bilde av Anne Grete Gabrielsen

Anne Grete Gabrielsen

Stilling
Spesialbibliotekar
Avdeling
Avdeling for forskning og bibliotek
Telefon
+47 23 26 20 36
E-post
annegg@nih.no

Ansvarsområde

  • Organiserer bibliotekets undervisning
  • Digitaliserer NIHs pensumlister
  • Bestiller NIHs digitale kompendier (Kopinor/BOLK)
  • Innlån
  • Bokinnkøp, inkl. annuumbøker
  • Kopinors kontaktperson ved NIH
  • Verneombud for alle NIHs kontorer, biblioteket og kantina

Undervisning

  • Underviser i litteratursøk i Oria og i databasen PubMed, på bachelor- og masternivå 
  • Underviser i kildebruk og APA-standarden 
  • Veileder ansatte i litteratursøk i databasen PubMed

Pressebilder