Kaja Funnemark

Stilling
Rådgiver
Avdeling
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 86
E-post
kaja.funnemark@nih.no

Pressebilder