Josef Fahlen

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
E-post
josefmf@nih.no

Forskning

Idrettspolitikk, implementering, sport management, organisering, institusjonell teori, kvalitative metoder

Undervisning

Organisatorisk forandring, implementering, organisationsteori, iderttspolitikk, ledelse

Kort biografi

Josef Fahlén jobber som professor II på Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. I sin forskning undersøker han grenselandet mellom idrettens styring og organisasjon og stiller spørsmål om dels hvordan politikk for idrettsrelatert virksomhet blir dannet, implementert og evaluert, og dels hvordan slike prosesser og andre samfunnsmessige influenser påvirker organisering av idrettsaktiviteter i regi av idrettslag-, forbund- og egenorganisering.

Felles for disse spørsmålene er ambisjonen om å kaste lys på hvordan politisk styring, ledelse og organisering har reelle konsekvenser for utøvelsen av idrett når det gjelder makt og ressurser, samt når det gjelder prioritering av ulike typer aktiviteter og målgrupper. Denne ambisjonen gjør seg for tiden gjeldende i fire forskningsprosjekter: 1. Exploring negotiations between member needs and external expectations in sport club boardrooms; 2. Gatekeeping sport governance-the (re)production of (mis)representation in board nomination processes; 3. Sport, youth and social innovation: On civil society as a means of promoting social inclusion in multi-ethnic suburbs; and 4. Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025

Til vanlig jobber Fahlen som første første amanuensis ved Umeå universitet i Sverige.

Publikasjoner

Pressebilder