Morten Wang Fagerland

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 415 04 614
E-post
mortenwf@nih.no

Forskning

Statistiske og epidemiologiske metoder, forskningsmetodikk.

Kort biografi

Morten Wang Fagerland leder Seksjon for biostatistikk, epidemiologi og helseøkonomi i Oslo universitetssykehus og har en 20% stilling ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved NIH. Morten Wang Fagerland har en PhD-grad i biostatistikk fra Universitetet i Oslo (2009) og en Cand. Scient. i anvendt og industriell matematikk fra UiO (2003).

Publikasjoner

CV

Pressebilder