Bilde av Kristin Vindhol Evensen

Kristin Vindhol Evensen

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Seksjon for kroppsøving og pedagogikk
Telefon
+47 23 26 22 64 / +47 905 91 285
E-post
k.v.evensen@nih.no

Forskning

Kvalitativ Metode, Fenomenologi, Kroppsfenomenologi, Empirisk Fenomenologi, Queer-teori, Interaksjonisme, Forskning om Funksjonshemming, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming

Undervisning

Pedagogikk, inkluderende kroppsøving, skolepraksis, profesjonsfag-bacheloroppgave, kroppsøving og idrett for personar med funksjonshemmingar

Kort biografi

Kristin Vindhol Evensen er utdannet førskolelærer ved HiOA, har mellomfaget fysisk aktivitet og funksjonshemming fra NIH og mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemming fra UiO. Evensen har gjennom veksling mellom praktisk arbeid og utdanning arbeidet med kropp og bevegelse som grunnlag for kommunikasjon. Hennes faglige fundament har vært at bevegelse på subjektets egne premisser er avgjørende i menneskers relasjon til hverandre.

Pressebilder