Bilde av Kristin Vindhol Evensen

Kristin Vindhol Evensen

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 22 64 / +47 905 91 285
E-post
kristinve@nih.no

Forskning

Kvalitativ Metode, Fenomenologi, Kroppsfenomenologi, Empirisk Fenomenologi, Queer-teori, Crip-teori, Interaksjonisme, Forskning om Funksjonshemming, Utviklingshemming, Multifunksjonshemming

Undervisning

Pedagogikk, inkluderende kroppsøving, skolepraksis, profesjonsfag-bacheloroppgave, veiledning master, kroppsøving og idrett for personer med funksjonshemminger, perspektiver på funksjonshemminger og samhandling, kroppslig læring

Kort biografi

Kristin Vindhol Evensen er utdannet barnehagelærer ved HiOA, har mellomfaget fysisk aktivitet og funksjonshemming fra NIH og mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i utviklingshemming fra UiO. Evensen har gjennom veksling mellom praktisk-pedagogisk arbeid i skoler og barnehager og utdanning arbeidet med kropp og bevegelse som grunnlag for kommunikasjon når mennesker har funksjonshemming. Hennes faglige fundament har vært at bevegelse på subjektets egne premisser er avgjørende i menneskers relasjon til hverandre

Pressebilder