Erland Hoff Thomassen

Stilling
Overingeniør
Avdeling
Institutt for idrett og samfunnsvitenskap
Telefon
+47 23 26 24 48 / +47 412 52 192
E-post
erlandth@nih.no

Pressebilder