Bilde av Jørgen Weidemann Eriksen

Jørgen Weidemann Eriksen

Stilling
Førsteamanuensis
Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 21 05 / +47 418 01 998
E-post
jorgene@nih.no

Ansvarsområde

Jørgen arbeider med forskning og undervisning ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, hovedsakelig innenfor friluftslivsrelaterte områder. Jørgen er programleder for våre deltidsstudier i friluftsliv samt emneansvarlig for tre emner på bachelornivå.

Forskning

Friluftsliv, læring, urbanitet, filosofi og ungdomskultur.

Undervisning

Friluftsliv og ferdighetsutvikling, friluftsliv i skolen, friluftslivsveiledning og diverse aktiviteter knyttet til ulike naturmiljø/årstider.

Kort biografi

Jørgen har hovedfag (1997) og doktorgrad (2011) fra Norges idrettshøgskole. Hovedfagsoppgaven omhandlet friluftsliv som arena for å integrere ungdom med innvandrerbakgrunn mens doktorgraden omhandlet soldaters læring- og ferdighetsutvikling knyttet til internasjonale operasjoner. Jørgen har jobbet ved Norges idrettshøgskole siden 2001 (for Forsvaret) men begynte å jobbe for ILF i 2017. Jørgen er for tiden involvert i prosjektet «Studie av friluftsliv blant barn og unge i Oslo».

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder