Gunn Helene Engelsrud

Avdeling
Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier
Telefon
+47 23 26 22 50 / +47 408 75 564
E-post
gunne@nih.no

Forskning

Kroppsøving, pedagogikk, fenomenologi, helsefag,
vitenskapsteori, kvalitativ forskning, profesjonsforskning, dans, bevegelse, subjektivitet
kroppsforståelser, kropp, kroppspress, yoga, kjønn, erfaring, relasjoner, praksiskunnskap,
fysioterapi, barn og unge.

Undervisning

Helsepedagogikk i skolen, kvalitativ metode, bevegelse,
kropp, kjønn, BA-oppgave, akademisk skriving.

Kort biografi

Dr. polit Gunn Engelsrud er professor i helsefagvitenskap ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk Gunn Engelsrud har utdanning både som fysioterapeut og kroppsøvingslærer og har sin doktorgrad fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har en særlig kompetanse innen kvalitativ forskning, fenomenologi og kroppsforståelse. Hennes ekspertise er også utforskende bevegelsespraksis, der hun både underviser, veileder p.hd. -studenter og arbeider med flere tverrfaglige forskningsprosjekter.

 
 

Publikasjoner

CV

Pressebilder