Bilde av Lars Engebretsen

Lars Engebretsen

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 23 78
E-post
larse@nih.no

Forskning

Idrettsskader, kne, kirurgi, brusk, skadeforebygging

Kort biografi

Lars Engebretsen er professor og forskningssjef ved Ortopedisk senter, Ullevål universitetsykehus og professor og coleder ved Senter for idrettsskadeforskning ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole.

I 2007 ble han utnevnt til "Head of Science and Research" for den internasjonale olympiske kommité (IOC). Han er spesialist i ortopedisk og generell kirurgi og er autorisert som Idrettslege NIMF.

Hans forskningsaktivitet er rettet mot forebygging av idrettsskader, bruskskader og kombinerte ligamentskader i kneet. Han var tidligere sjefslege ved Olympiatoppen, og leder det idrettsmedisinske rådet i Norges Idrettsforbund.

Lars er past president i ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy). Han er sjefsredaktør for det nye IOC-BJSM tidsskriftet: Injury Prevention and Health Protection. I tillegg er han reviewer i flere store idretts- og ortopediske tidsskrifter og har publisert mer enn 300 artikler og bokkapitler.

Publikasjoner

Pressebilder