Emilie Scholten Sjølie

Stilling
Vitenskapelig assistent
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 96
E-post
emiliess@nih.no

Pressebilder