Bilde av Ulf Ekelund

Ulf Ekelund

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 39 / +47 406 29 589
E-post
ulfek@nih.no

Ansvarsområde

Forskning, utviklingsarbeid, formiddling og undervisning innen fysisk aktivitet og helse

Forskning

Fysisk aktivitet epidemiologi, Folkehelse.

Undervisning

Fysisk aktivitet og helse, målemetoder for fysisk aktivitet, vitenskapelig metode

Kort biografi

"Mine hovedforskningsområder inkluderer vurdering av fysisk aktivitet og stillesittende tid; mønstre og trender i befolkningens nivåer av fysisk aktivitet; rollen til stillesittende tid og fysisk aktivitet for å forebygge kroniske sykdommer; og tidlige livsdeterminanter for fysisk aktivitetsatferd og dens interaksjon med helseutfall gjennom livsløpet.

Jeg har publisert mer enn 425 originale publikasjoner (H-indeks = 93 ifølge Thomson Reuters web of Science; >100 000 referanser; H-indeks = 133 ifølge Google Scholar) siden 2000, inkludert artikler i The Lancet, The BMJ, JAMA, Nature , Science og Lancet Public Health. Tre av papirene mine har vært oppført på Altmetric Topp 100-listen i 2012, 2016 og 2019. Jeg ble oppført som høyt sitert forsker i 2018, 2019, 2021 og 2022 av Clarivate analytics.

Jeg sitter i styringskomiteen for Lancet-serien om fysisk aktivitet og helse. Jeg sitter også i styringskomiteen for Global Observatory for Physical Activity (GoPA) og har sittet i American College of Sports Medicines styre (2016-2019). Jeg fungerte i International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) eksekutivkomité mellom 2012 og 2016. I 2019 til 2020 fungerte jeg i WHOs retningslinjeutviklingsgruppe for fysisk aktivitet og var en internasjonal ekspert for de britiske retningslinjene for fysisk aktivitet i 2018. Jeg sitte i redaksjonen for Medicine and Science in Sports and Exercise, og Journal of Physical Activity and Health."

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder