Bilde av Ulf Ekelund

Ulf Ekelund

Stilling
Professor
Avdeling
Institutt for idrettsmedisinske fag
Telefon
+47 23 26 22 39 / +47 406 29 589
E-post
ulfek@nih.no

Ansvarsområde

Forskning, utviklingsarbeid og undervisning. 

Forskning

Fysisk aktivitet epidemiologi, folkehelse, vitenskapelig metode.

Undervisning

Fysisk aktivitet og helse, målemetoder for fysisk aktivitet, vitenskapelig metode.

Kort biografi

Ulf Eklund disputerte ved Karolinska Institutet 2002. Deretter var han 1 år post doc ved Universitetet i Cambridge. Han arbeidet som forsker og gruppeleder i 8 år ved Medical Research Council Epidemiology Unit (University of Cambridge).
Ulf Eklund har vært professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved NIH siden 2012. Han har publisert mer enn 300 refereegranskede forskningsartikler. H-index =74.

Publikasjoner

Relevante lenker

Pressebilder